Září 2006

Alchemy-Gothic

30. září 2006 v 17:01 | Hanys |  Nejlepší stránky
Velmi zdařilá stránka slovenského internetového obchodu s různými gothic věcmi, ale pár věcí by se z tama dalo použít i pro čarodějnické rituály.

Nosferatu

29. září 2006 v 9:23 | Hanys |  Nejlepší stránky
gothic shop
Český a dost rozsáhlý undeground a gothic shop, kde najdete na co si jen vzpomenete ve souvislosti s gothic a možná i co by jste nečekali, že něco takového existuje.

Nostradamus

29. září 2006 v 9:21 | Hanys |  Nejlepší stránky
Česká stránka o horoskopech, astrologii, planetách, znameních, o čínské astrologii, o partnerských horoskopech a mnoha dalších sovisejících věcech.

Gothic habitus

29. září 2006 v 8:54 | Hanys |  Nejlepší stránky
obrazek
Slovenská stránka, kde najdete ty nejkrásnější věci ve stylu gothic, které jsou šité na míru. Určitě si tam jednou něco koupím..... ;o)

Vaše názory na gothic

28. září 2006 v 15:35 | Hanys |  Gothic
Zde můžete psát Vaše názory na gothic. Prosím Vás, nepište tady něco jako "je to super, je to nejlepší, líbí se mi obrázky,je to blbost atd.". Prosím Vás o Vaše zamyšlení a váš názor, který nebude zkreslený nebo ovlivněný někým jiným. Můžete klidně psát o někom koho znáte, co vás inspirovalo nebo co vám na tom vadí nebo co se vám na gothic líbí či nelíbí. Za vaše příspěvky Vám děkuji......Hanys

Make-up

26. září 2006 v 21:17 | Hanys |  Gothic
Gothic make-up
Na spoustě lidí, kteří patří ke gothic ani nepoznáte, že gothic jsou, je však ale i hodně lidí, kteří to chtějí dát najevo. Nechtějí, aby se na ně ostatní dívali jak na blázny, ale na ty, co jsou to, čemu věří. A díky tomuto vznikl i moc nevídaný Gothic make-up.
Gotik make-up se vyznačuje velkým kontrastem barev, kdy je obličej co nejsvětlejší a oči a rty jsou do černa. Mezi mnohem kombinací je také možnost mít třeba stíny do čevena nebo fialova, ale ty fialové někdy vypadají, jako byste se s někým poprali a rty buď červené, fialové nebo bílé. A tento make-up se ještě doplní většinou černě nlakovanýmí nehty. Všechny kombinace vypadají nádherně, ale je to pouze na Vás, jakou si vyberete.
Kosmetika:
Jediný problém v této kosmetice je jejich cena....
A teď pár ukázek:

Gotika

26. září 2006 v 17:12 | Hanys |  Gothic

Gotika

Pohled od Seiny na Katedrálu Notre-Dame v PařížiGOTIKA je sloh, který se začíná v Evropě projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další 3 století. V českých zemích nastupuje gotika o něco později.
Termín gotika nebo gotický se vztahuje ke GÓTŮM (Gótové byli východogermánské etnikum, které podle tradice pocházelo z jižního Švédska a ostrova Gotlandu, a výrazně se zapsalo do dějin raného středověku, především do doby stěhování národů). Předcházející epoše jej přisoudili s opovržením italští humanisté, "gótské" umění pro ně znamenalo asociaci primitivního či barbarského.
Gotický sloh vznikl postupným vývojem ze slohu románského. Počátky gotického slohu se začínají ve Francii a jsou spojeny s vybudováním tehdy vyjemečného chrámu opatství v Saint-Denis poblíž Paříže. Ve vzniklém stylu je i proto do jisté míry obsažena filozofie směřování za Bohem, která je po formální stránce vyjadřována vertikalismem, oproti románskému slohu došlo především u staveb také k značnému prosvětlení a "odhmotnění". Gotika nedosáhla plného rozšíření po celé evropě, ale především její západní a centrální části. Vliv gotiky na územích s vlivem pravoslavné církve, na tamější umělecké cítění byl značně limitovaný.
Znaky architektury:
  1. VERTIKALISMUS - v samotné stavbě i v jednotlivých jejích částech.
  2. LOMENÝ OBLOUK, který prochází vývojem od širokého a méně lomeného až k vysokému ostře zalomenému. Tento oblouk je používán v oknech, portálech a všech zdobných částech stavby, i v uměleckém řemesle. Podle tvaru oblouku lze určit i léta vzniku.
  3. VNITŘNÍ OPĚRNÝ SYSTÉM, který se skládá z opěrného oblouku a opěrného sloupu. Tím se rozloží váha stropu na opěrné sloupy a zároveň na zdi.
  4. VNĚJŠÍ OPĚRNÝ SYSTÉM používaný u katedrál je pomocným činitelem podpírajícím zeď. Plochy zdi totiž neustále ubývalo, neboť se používaly velké plochy oken.
    Největším příkladem slouží soukromá královská kaple Sainte Chapelle ve Conciergerie v Paříži. Je nazývána gotickým skleníkem.Otevřít obrázek v samostatném okně
  5. Mezi nejrozšířenější zdobné prvky patří FIÁLY (drobné věžičky), které zdobily střechu i umělecké řemeslo. Dalším oblíbeným prvkem byly CHRLIČE (fantastické hlavy s otevřenou hubou, které chrlily stékající vodu ze střech).
6. První gotické katedrály vznikly ve Francii: Notre Dame v Paříži, Notre Dame v Remeši, katedrála v Chartres (nejvíce zdobena sochařskými díly, např. v portálu jsou umístěni světci katedrály v Chartres - 6 a 6 apoštolů
Notre Dame - portál Posledního soudu).
Pro gotiku každého evropského státu se na první pohled stalo něco charakteristickým. Např. v Německu se stavěly stavby z kvalitních cihel a neomítaly se. V Anglii byly stropy vyzdobeny tzv. síťovou klenbou, velmi složitou, ale mnohdy řešenou jen ornamentálně. Italská gotika (Dóžecí palác v Benátkách) je zvláštní především ornamentem na fasádě, připomínajícím prvky středního východu. Česká gotika dosáhla vynikající světové úrovně, zvláště v oblasti malířské (částečně i sochařské) je ceněna na nejpřednějším místě.
Katedrála v Chartres je jednou z nejvýznačnějších a také nejznámějších gotických staveb vůbec
Otevřít obrázek v samostatném okně
Dóm sv. Václava.
SOCHAŘSTVÍ
První sochařské projevy byly pouhým doplňkem architektury. Zcela v tendenci ideálů gotiky převládala vertikalita - v celém těle a zvláště v drapérii. Sochy nestály volně v prostoru, ale jakoby byly přilepeny přímo k architektuře. Stalo se zvykem, že v průčelí chrámů u portálů se tesaly sochy apoštolů po pravé i levé straně (6 a 6). Postupem doby se socha dostává na oltář i na zeď.
Vrcholným projevem gotického výtvarného umění byla zpodobení Panny Marie.
Madona, Florencie, kolem roku 1410Zobrazovala se buď jako madona s malým Ježíškem nebo později jako pieta - truchlící matka s mrtvým Kristovým tělem, sejmutým s kříže, v klíně (z italského slova pietas - lítost). Sochy a obrazy s tímto námětem se vztahovaly ke dvěma významným okamžikům života Ježíše Krista, jeho narození a úmrtí. Pro postavy, které zobrazovalo gotické sochařství a malířství, bylo rovněž typické směřování vzhůru - byly vysoké a štíhlé, mírně prohnuté do tvaru písmene S. Jejich tváře se vyznačovaly novým rysem. Nacházíme v nich výrazy zcela pozemských lidských citů, prosté radosti nebo velkého utrpení. Ztvárnění Ježíše jako nemluvněte odpovídá středověkému chápání dítěte jako malého dospělého člověka. Dalším typickým námětem byl Kristus na kříži (krucifix) a apoštolové se svými atributy.
Materiálem byl buď kámen, nebo byly sochy vyřezávány z lipového dřeva často velmi schopnými řezbáři. Socha se potahovala jemným plátnem, které přilehlo, a potom se polychromovala (barvila). Postupně pozorujeme tendenci realismu, pohybu a přibližování se ke všemu, co bylo v umění starších evropských civilizací původně známo.
Množství gotických soch překonalo věky a v současné době se nacházejí v muzeích a galeriích. Zhotovené kopie stojí na reálných místech.
MALÍŘSTVÍ
gotické fresky v kapli svatého Jana Křtitele v Olomouci.V období gotikymalířstvíještě nebylo vnímáno jako umělecká činost, ale jako pouhéřemeslo. Zde se pak k tomu, opět ještě připojují nedostatky, spojené se zákazem studia lidského těla. Existuje skoro jediná, náboženská tematika, líčící neustále opakovanébiblickéudálosti. Obličeje světců a okolo stojících mají stejný výraz a podobu.Klanění tří králů od Gentila de Fabriana Často je používáno obrysových linií a jasných barev. Použité barvy i schématické pózy byly často symbolické a měli přiřazený zvláštní význam. Obzvláště oblíbenými barvami v obrazech s náboženskými náměty bývalamodráazlatá.
Obrazy nebyly signovány (podepsány), ale na některých byl uveden symbol nebo začáteční písmena.Kunsthistoriciproto dávají názvy spojené s místem naleziště, např. Madona třeboňská. Pozadí obrazů se někdy znázorňovalo hornatou krajinou reliéfně řazenou nad sebou nebo plošnou barvou (zlatem) s vytlačenými ornamenty - podle typu ornamentu se často určila škola nebo dílna mistra. V rohu obrazu býval zachycen portrét nebo postavadonátora, člověka, který obraz financoval. Býval tomnich,šlechticnebo bohatýkupec.
  • Obrazy deskové se malovaly na dřevo potažené plátnem. Barva se staletími slila s plátnem a dřevem a působí jako jednolitý kompaktní materiál.
  • Fresky(obrazy malované do vlhké omítky) jsou druhým typem používané výtvarné tvorby. Zde přibývá i světská tematika, která líčí životkráleči šlechty a boje. Např. z jedné malby naKarlštejněznáme nejpřesnější obrazKarla IV., který je bohužel v určitém rozporu se sochou Karla IV. odPetra Parléře.