Prosinec 2006

Keltské mýty a magie

28. prosince 2006 v 17:44 | Hanys |  Knihy
Kniha: Keltské mýty a magie
Autor: McCoyová
Rok vydání: 1999
Stran: 504
Překlad: Jana Novotná
Popis:
Jedna z nejlepších knih o Keltech co znám. kniha je rozdělena na 5 částí (Porozumění keltům a jejich panteonu; Praktické rituály a keltský panteon; Síla duchovního putování; Bohové a bohyně, hrdinové a hrdinky; Odkazy a prameny). Kažtá část je ještě rozdělena na jednotlivé kapitoly (Keltské tradice, rituály evokace a invokace, zahájení a ukončení duchovního putování, základy sestavování rituálu, základy práce s kouzly, ukázky keltské hudby,......). Z této knihy se o Keltech dovíte snad ,,všechno" co jen šlo a můžete se z ní naučit spoustu věcí o evokaci a invokaci keltských bohů a bohyň a mnoho dalších věcí. Tuhle knihu bych doporučil opravdu každému, i tomu kdo nevěří v keltské bohy a věnuje se magii, protože tato kniha dokáže jen přidat.
MOJE HODNOCENÍ DŮVĚRYHODNOSTI: *****

Poptávka

28. prosince 2006 v 0:03 | Hanys |  !!! MAGICKÝ BAZAR !!!
Tady se můžete zkusit poptat po věcech, které sháníte, ale nezapomeňte uvést na sebe kontakt.

Nabídka

28. prosince 2006 v 0:01 | Hanys |  !!! MAGICKÝ BAZAR !!!
Tady můžete nabídnout věci které by jste chtěli prodat nebo vyměnit. Ale nezapomeňte na sebe nechat kontakt.

Ukázky dýk ATHAME

27. prosince 2006 v 21:39 | Hanys |  Ukázky potřeb k rituálům
Tady je pár ukázek, jak může vypadat vaše rituální dýka athame. Zastávám sice názor, že by si ji měl každý vyrobit sám nebo na ní aspoň něco sám udělat (rukojeť, zdobení,....). Ale ne každý má tu možnost nebo nemá ten talent, a pro ty i nadále jsou nejdostupnější obchody a možná by vám ji udělali i u uměleckého kováře. Někomu mohou tyto obrázky pomoct při vybírání tvaru čepele nebo při výzdobě své dýky. Ale i tak věřím, že ať si ji už vyrobíte sami nebo si ji koupíte, tak budou obě stejně použitelné nehledě na to jak jste si je obstarali.
Silver Athame, full viewZásady kultu Wicca

27. prosince 2006 v 16:05 | Hanys |  Wicca
V dubnu 1974 Rada amerických čarodějů a čarodějnic přijala Zásady kultu Wicca.
catalog1. Tyto rituály provádíme, abychom se naladili na přírodní rytmus životních sil určovaný fázemi luny, ročními obdobími a světovými stranami.
catalog 2. Uznáváme, že nám naše inteligence ukládá jedinečnou povinnost k životnímu prostředí. Snažíme se žít v souladu s přírodou, v ekologické rovnováze poskytující naplnění života a uznáváme evoluční koncepci.
catalog 3. Uznáváme sílu s mnohem větší hloubkou, než jakou je obdařen průměrný člověk. Pro svou velikost se někdy nazývá ,,nadpřirozená", ale díváme se na ni jako na něco potencionálně dostupného všem.
catalog 4. Chápeme, že se tvořivá síla ve vesmíru projevuje prostřednictvím polarity - jako mužská a ženská - a že tatáž tvořivá síla je ve všech lidech a funguje pomocí vzájemného působení muže a ženy. Nepovažujeme žádné pohlaví za nadřazené druhému, víme, že se vzájemně podporují. Sex hodnotíme jako potěšení, jako jeden ze zdrojů používaných v magické praxi a ve zbožném uctívání.
catalog 5. Uznáváme vnější svět i vnitřní či psychologický svět, někdy známý jako duhový svět, kolektivní nevědomí, vnitřní roviny atd. - a v interakcích těchto dvou dimenzí vidíme základ paranormálních jevů a magických cvičení. Neopomíjíme jednu dimenzi kvůli druhé, obě považujeme za potřebné pro naše naplnění.
catalog 6. Neuznáváme žádnou autoritářskou hierarchii, ale vážíme si těch, kdo učí, kdo se dělí o své velké znalosti a moudrost, a podporujeme ty, kdo se ujali vůdcovství.
catalog 7. Na náboženství, magii a moudrost v životě pohlížíme jako na jeden celek - součást způsobu, jakým se člověk dívá na svět a jak v něm žije - světový názor, filosofii života, kterou označujeme čarodějnictvím - cestou kultu Wicca.
catalog 8. Tím, že se nazvete ,,čarodějem" nebo ,,čarodějnicí", se jimi ještě nestáváte - ale nestanete se jimi ani dědictvím, ani sbíráním titulů, hodností a zasvěcování. Vyznavači čarodějnictví usilují o kontrolu nad svými vnitřními silami, které umožňují, aby žili moudře a správně bez ubližování druhým a v souladu s přírodou.
catalog 9. Věříme v potvrzení a naplnění života, v pokračování vývoje a rozvoje vědomí dávající smysl vesmíru, který známe, a naší osobní roli v něm.
catalog 10. Nejsme zaujati proti křesťanství nebo jiným náboženstvím či filozofiím života, až na tvrzení jejich institucí, které se prohlašují za ,,jedinou cestu" a snaží se popírat svobodu druhých a potlačovat jiné náboženské víry a praxe.
catalog 11. Jako američtí čarodějové nejsme zastrašeni debatami a historií magie, původem různých pojmů, legitimitou aspektů nejrůznějších tradic. Zajímá nás naše přítomnost a budoucnost.
catalog 12. Nepřijímáme koncepci absolutního zla, ani neuctíváme žádnou entitu známou jako ,,satan" nebo ,,ďábel", jak je definuje křesťanská tradice. Neusilujeme o moc cestou utrpení druhých, ani nesouhlasíme s tím, že osobního prospěchu lze dosáhnout jen odmítnutím druhému.
Earth mother, sky father

Strom

24. prosince 2006 v 14:03 | Hanys |  Obrázky
Tree of Life
Strom
tree
Adams Ansel - Oak Tree Sunset City CA

Krásný les

24. prosince 2006 v 12:49 | Hanys |  Obrázky

Víly

23. prosince 2006 v 1:42 | Hanys |  ObrázkyL

19. prosince 2006 v 18:57 | Hanys |  Slovníček pojmů a slov
catalog LAMMAS
Viz ,,Lughnasadh".
catalog LEPRECHAUN
Nejznámější bájnou bytostí na světě je tento pijanský irský skřítek hromadící poklady. Slovo Leprechaun pochází z irského LU, což znamená ,,malý", a chorpen s význaem ,,tělo".
catalog LIA FAIL
,,Kámen osudu" používaný v Irsku při korunovaci Velkých králů. Mnozí ho považují za irský ekvivalent pro Excalibur z artušovských mýtů.
catalog LUGHNASADH
Známý též jako ,,Lammas" a ,,Srpnový večer". Tento sabat oslavuje první sklizeň. Podle zvyklostí příslušné tradice se oslavuje 1. nebo 2. srpna.

K

19. prosince 2006 v 17:41 | Hanys |  Slovníček pojmů a slov
catalog KABALA
Soubor mystických učení z židovsko-gnostické tradice, na níž založily svou praxi tradice ceremoniální magie a alexandrovská pohanská tradice. Principy kabaly jsou staré, její kodifikace jako systému náboženského studia se však datuje pouze do středověku. Ceremoniální magie výrazně ovlivnila moderní pohanství, zvláště v odlehlých oblastech západního Irska, kam přišla koncem 17. století řada uprchlíků před španělskou inkvizicí.
catalog KALEDONIE
Starý římský název pro Skotsko. Ještě dnes se používá v poezii.
catalog KALICH
Kalich nebo pohár jako rituální nástroj představuje vodu a západ a je také symbolem ženského principu tvoření.
catalog KELTOI
Řecký název pro staré Kelty. Řecké písemné památky nám poskytují první pohled na kulturu keltského lidu z doby kolem roku 700 př. n. l.
catalog KELTSKÁ BROŽ
Ozdobný špendlík, který se často připevňoval na rameno keltského pláště, šerpy nebo kabátu. Jeho vzhled a materiál určoval postavení nositele ve společnosti. Nejznámější keltskou broží je zlatý a bohatě zdobený šperk Tara, nalezený blízko Tara Hills. Nyní je uložen v muzeu dublinské Trinity University. Anglickým slovem pro brož je broach, irským delg a velšským tlws.
catalog KELTSKÉ HRY
Přátelská, i když drsná soutěž byla vždy součástí keltských shromáždění a většina tehdejších her se provozuje dodnes. V některých mýtech dávali lidé do her vyžadující určité dovednosti velké sázky, často šlo o království nebo milenky. K nejznámějším stolním hrám patřil šach a brandubh, z her provozovaných na hřišti hurling (druh kopané) a curling (lední metaná), což jsou prototypy některých moderních sportů včetně hokeje.
catalog KELTSKÉ ZEMĚ
Oblasti světa, které jsou dosud osídleny potomky Keltů, lidé většinou velmi dobře znají: Anglie, Irsko, Skotsko, Wales a Bretaň. Než se Keltové na tato místa přestěhovali, měli vzkvétající království na početných místech v Evropě a na Středním východě. Nejznámější je z nich Galie v západní pobřežní Evropě. Dále pevnosti včetně Galatie ve středním Turecku, Galacia v severozápadním Španělsku, Gallia Cisalpina usazená mezi Alpami a Apeninami ve střední Evropě a početná menší osídlení v dnešním Německu, Švýcarsku, Rakousku a v jižní Francii.
catalog KELTSKÝ STROMOVÝ KALENDÁŘ
Systém počítání třinácti lunárních měsíců roku, jenž je založen na tom, že ke každému měsíci je přiřazen posvátný strom ztělesňující jeho povahu.
catalog KERNEWEK
Původní název pro cornwallštinu.
catalog KERNOW
Cornwallský název Cornwallu.
catalog KERSEY
Viz ,,Plášť".
catalog KLAN
Rozšířený rodinný systém Keltů. Původně klany spojoval fakt, že pocházely z jediného ženského předka, ale ve 3. století se nahradil mužským předkem. Klan vychovával děti, stavěl města, poskytoval vzdělání, měl vnitřní justiční systém spojený s větší politickou oblastí, v níž klany žily a budovaly armády na vzájemnou ochranu. Byly natolik známé, že se stávaly cílem nájezdníků. Ve velštině je slovem pro klan plant. Obě slova znamenají ,,ratolesti" nebo ,,děti".
catalog KNIHA STÍNŮ
(Také nazývaná Kniha světel a stínů.) Kniha stínů je kniha kouzel, deník a průvodce rituály používanými jednotlivými čarodějnicemi nebo ,,covenem" (sabatem, skupinou) čarodějnic. Někteří tvrdí že název vyšel z potřeby skrývat činnost čarodějnic před církevními autoritami. Podle jiných vyjadřuje skutečnost, že kouzlo nebo rituál je pouhým stínem nemajícím formu, dokud je neuskuteční čarodějnice.¨
catalog KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ
Pojem používaný pro vyjádření všech živých věcí minulosti a přítomnosti. Je synonymní s pojmy ,,hluboká mysl" a ,,vyšší já". Považuje se za vševědoucí energický zdroj, který obsahuje veškeré lidské vědomosti a zkušenosti, jež je možné během věštění vyvolat.
catalog KOLO ROKU
Představa věčného cyklu času. V pohanské mytologii bohyně otáčí Kolem roku a přináší změny pro své období. Symbolem Kola roku je věnec, prsten, had držící ocas v tlamě nebo kolo s osmi paprsky.
catalog KORRIGANOVÉ
Známé mořské bytosti z Bretaně a Cornwallu. Obvykle mají podobu světlovlasých žen lákajících muže do vosní říše.
catalog KOSMOLOGIE
Filozofie týkající se povahy a původu vesmíru a jeho stvoření. Každá kultura a náboženství má vlastní kosmologii.
catalog KOUZLA NEVIDITELNOSTI
Tento druh magie není správně chápán. I když keltští druidové údajně znali kouzla zvaná fith fath, která jim umožňovala stát se neviditelnými, většina magie se zaěřuje na působení na minulost, aby se dosáhlo změn v současných situacích. Myšlenka magie vyvolávající neviditelnost byla zvlášť populární v době upalování čarodějnic, protože si nepřály, aby je bylo vidět, když se v noci scházely. Je to pravděpodobně také metafora pro astralní projekci.
catalog KRUH
Posvátné místo, v němž se provádí veškeré magické úkoly a rituály. Kruh obsahuje zvýšenou energii, poskytuje ochranu pro čarodějnici a je vytvářen a rušen její vlastní enrgií. Mnohé knihy o magii podrobně vysvětlují učení o činnostech v kruhu. Doporučují, aby si studenti pohanství toto učení pečlivě prostudovali.
catalog KRUH BYTÍ
V druidské fylozofii je makrokosmos i mikrokosmos rozdělen do tří kruhů existence. Vnitřní kruh je abred, střední gweynfyd a vnější ceugant. Vnitřní kruh je často představován magickým kruhem, v němž se provádějí magické úkony a rituály.
catalog KUŽEL ENERGIE
Rituál zvyšování a soustřeďování energie v kruhu jednotlivce nebo skupiny. Když energie dosáhne vrcholu, je uvolňována, aby vykonala svou práci. Tancování ve směru hodinových ručiček se zaříkáváním nebo zpěvem je nejběžnější metodou zvyšování kužele energie.

Ukázky oltářů

17. prosince 2006 v 20:23 | Hanys |  Ukázky potřeb k rituálům
Tady je pár ukázek, jak by mohl vypadat váš oltář a jeho zdobení při slavení svátků. Ale při zdobení oltáře použíjte i vlastní fantazii, pak si můžete být jisti, že je to váš originální oltář a ,,nikdo" jiný ho nemá stejně vyzdobený.
CyberMoon Emporium Witchcraft Supplies - Altar Kit open
Coven Witch's Altar
Coven Witch's AltarMagie Svíček

17. prosince 2006 v 18:17 | Hanys |  Knihy
Kniha: Magie Svíček
Autor: Raymond Buckland
Rok vydání: 2003
Stran: 186
Překlad: Veronika Glogarová
Popis:
Tato kniha je pro ty, kteří by se chtěli zabývat svíčkovou magií. V obsahu knihy najdete tabulky ke svíčkové magii, ale i přípravu (místnost, oltář, kadidlo, svíčky, rituály, oděv, figurky na oltáři, zapalování a zhášení svíček, čas rituálů,.....). Kniha obsahuje potřeby a většina knihy se věnuje svíčkovým rituálům (např.: na posvěcení amuletu, ochrany, posvěcení talismanu, štěstí, překonání zlozvyku, meditace, získání peněz,....) a mnoho dalších.
MOJE HODNOCENÍ DŮVĚRYHODNOSTI: ***

Wiccan Rede

6. prosince 2006 v 16:08 | Hanys |  Wicca
Hlavní zásada kultu Wicca zní: ,,DĚLEJ, CO CHCEŠ, POKUD TO NIKOMU NEUŠKODÍ."

Kolik ti je let?

3. prosince 2006 v 18:51 | Hanys |  Ankety
Nejspíše jsem to s tím věkem nad 50 rokem přehnal, ale kdo ví, jak staré čarodějnice/čarodějové nám lítají internetem.

Jsi MUŽ nebo ŽENA?

3. prosince 2006 v 18:38 | Hanys |  Ankety
Tady je menší otázečka na to, které pohlaví více navštěvuje tyto stránky.

Oltář

3. prosince 2006 v 18:07 | Hanys |  Potřeby k rituálům
Možná spousta z vás má dost velké dilema s jednou dost důležitou věcí. Oltář. Oltář samozřejmě jako i jiné magické pomůcky je nezbytný při magii.
CO SE DÁ POUŽÍT JAKO OLTÁŘ:
Jako oltář můžete použít: V přírodě nějaký rovný balvan (kámen), nebo pařez. Doma můžete použít jako oltář malý konferenční stolek, dostatečně veklou krabici nebo mít z pařezu udělanou takovou kulatou desku a jen na ní přidělat nohy. Hlavně nezapomeňte, že v oltáři nesmí být žádné železo, žádný hřebík, žádné šroubky, všechno musí být lepené nebo nějak jinak přidělané k sobě. To kvůli tekoucí energii v oltáři nesmí být žádný vodivý předmět, protože by mohl tekoucí energii odebírat. Z vodivého kovu může být nůž athame, hůlka, kadidelnice, jakákoliv magická pomůcka jen oltář NE.
OLTÁŘ V PŘÍRODĚ:
,,Mám sbaleny všechny mé magické pomůcky a jdu do lesa nebo na mýtinu?, hlavně někam do přírody kde budu sám a nikdo mě nebude rušit. Budu klidně hledat celý den to vhdné místo pro mou magickou činost. Ano, to je ono, je tady klid, ale co použiju jako oltář?"
Ano, ta poslední otázka ,,co použiju jako oltář?". Jakmile máme vybrané vhodné místo, je tam klid a nechodí tam lidi, víme, že nás tam nebude nikdo rušit by jsme se měli zajímat o oltář. V přírodě nám jako oltář může posloužit dostatečně velký pařez od stromu, nebo nějaký rovný balvan (kámen), na který se nám všechny naše pomůcky vejdou. Jako oltář nám může posloužit i samotná zem, ale raději bych doporučoval najít nějaký ten pařez nebo balvan (kámen).
OLTÁŘ U NÁS DOMA
,,Tak, super, všechny pomůcky mám a teď, která místnost? Mam si udělat oltář v pokoji nebo někde jinde a co vůbec mám použít jako oltář?"
Na místnosti ani tak nezáleží, jako spíš na tom, aby jsme v té místnosti měli dostatečný klid a aby nás při rituálu nikdo nerušil.
1. Můžete-li věnovat jednu celou místnost, věnujte ji. Můžete oltář nechat pořád rozložený a věci, které třeba zrovna nepotřebujete můžete si odložit do poliček. Své knihy o magii si tam taky určitě dejte do poliček a mějte vše přehledné, aby se vám tam dobře pracovalo. Můžete si udělat takovou ,,magickou" místnost. Hlavně ji nezapomeňte zamykat, aby vám tam nikdo nechodil a nepřehraboval se ve vašich věcech. Oltář si postavte do prostředka pokoje jakýmkoliv směrem, směry můžete měnit podle ročních období.
2. Nějaký kout v jakékoli místnosti, kde byste měli dostatečný klid, ale oltář vždy nezapomeňte uklidit do zamykatelné skříně, aby se vám v tom nikdo nepřehraboval. Oltář můžete postavit do prostředka místnosti nebo ho dát někde do rohu.