K

19. prosince 2006 v 17:41 | Hanys |  Slovníček pojmů a slov
catalog KABALA
Soubor mystických učení z židovsko-gnostické tradice, na níž založily svou praxi tradice ceremoniální magie a alexandrovská pohanská tradice. Principy kabaly jsou staré, její kodifikace jako systému náboženského studia se však datuje pouze do středověku. Ceremoniální magie výrazně ovlivnila moderní pohanství, zvláště v odlehlých oblastech západního Irska, kam přišla koncem 17. století řada uprchlíků před španělskou inkvizicí.
catalog KALEDONIE
Starý římský název pro Skotsko. Ještě dnes se používá v poezii.
catalog KALICH
Kalich nebo pohár jako rituální nástroj představuje vodu a západ a je také symbolem ženského principu tvoření.
catalog KELTOI
Řecký název pro staré Kelty. Řecké písemné památky nám poskytují první pohled na kulturu keltského lidu z doby kolem roku 700 př. n. l.
catalog KELTSKÁ BROŽ
Ozdobný špendlík, který se často připevňoval na rameno keltského pláště, šerpy nebo kabátu. Jeho vzhled a materiál určoval postavení nositele ve společnosti. Nejznámější keltskou broží je zlatý a bohatě zdobený šperk Tara, nalezený blízko Tara Hills. Nyní je uložen v muzeu dublinské Trinity University. Anglickým slovem pro brož je broach, irským delg a velšským tlws.
catalog KELTSKÉ HRY
Přátelská, i když drsná soutěž byla vždy součástí keltských shromáždění a většina tehdejších her se provozuje dodnes. V některých mýtech dávali lidé do her vyžadující určité dovednosti velké sázky, často šlo o království nebo milenky. K nejznámějším stolním hrám patřil šach a brandubh, z her provozovaných na hřišti hurling (druh kopané) a curling (lední metaná), což jsou prototypy některých moderních sportů včetně hokeje.
catalog KELTSKÉ ZEMĚ
Oblasti světa, které jsou dosud osídleny potomky Keltů, lidé většinou velmi dobře znají: Anglie, Irsko, Skotsko, Wales a Bretaň. Než se Keltové na tato místa přestěhovali, měli vzkvétající království na početných místech v Evropě a na Středním východě. Nejznámější je z nich Galie v západní pobřežní Evropě. Dále pevnosti včetně Galatie ve středním Turecku, Galacia v severozápadním Španělsku, Gallia Cisalpina usazená mezi Alpami a Apeninami ve střední Evropě a početná menší osídlení v dnešním Německu, Švýcarsku, Rakousku a v jižní Francii.
catalog KELTSKÝ STROMOVÝ KALENDÁŘ
Systém počítání třinácti lunárních měsíců roku, jenž je založen na tom, že ke každému měsíci je přiřazen posvátný strom ztělesňující jeho povahu.
catalog KERNEWEK
Původní název pro cornwallštinu.
catalog KERNOW
Cornwallský název Cornwallu.
catalog KERSEY
Viz ,,Plášť".
catalog KLAN
Rozšířený rodinný systém Keltů. Původně klany spojoval fakt, že pocházely z jediného ženského předka, ale ve 3. století se nahradil mužským předkem. Klan vychovával děti, stavěl města, poskytoval vzdělání, měl vnitřní justiční systém spojený s větší politickou oblastí, v níž klany žily a budovaly armády na vzájemnou ochranu. Byly natolik známé, že se stávaly cílem nájezdníků. Ve velštině je slovem pro klan plant. Obě slova znamenají ,,ratolesti" nebo ,,děti".
catalog KNIHA STÍNŮ
(Také nazývaná Kniha světel a stínů.) Kniha stínů je kniha kouzel, deník a průvodce rituály používanými jednotlivými čarodějnicemi nebo ,,covenem" (sabatem, skupinou) čarodějnic. Někteří tvrdí že název vyšel z potřeby skrývat činnost čarodějnic před církevními autoritami. Podle jiných vyjadřuje skutečnost, že kouzlo nebo rituál je pouhým stínem nemajícím formu, dokud je neuskuteční čarodějnice.¨
catalog KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ
Pojem používaný pro vyjádření všech živých věcí minulosti a přítomnosti. Je synonymní s pojmy ,,hluboká mysl" a ,,vyšší já". Považuje se za vševědoucí energický zdroj, který obsahuje veškeré lidské vědomosti a zkušenosti, jež je možné během věštění vyvolat.
catalog KOLO ROKU
Představa věčného cyklu času. V pohanské mytologii bohyně otáčí Kolem roku a přináší změny pro své období. Symbolem Kola roku je věnec, prsten, had držící ocas v tlamě nebo kolo s osmi paprsky.
catalog KORRIGANOVÉ
Známé mořské bytosti z Bretaně a Cornwallu. Obvykle mají podobu světlovlasých žen lákajících muže do vosní říše.
catalog KOSMOLOGIE
Filozofie týkající se povahy a původu vesmíru a jeho stvoření. Každá kultura a náboženství má vlastní kosmologii.
catalog KOUZLA NEVIDITELNOSTI
Tento druh magie není správně chápán. I když keltští druidové údajně znali kouzla zvaná fith fath, která jim umožňovala stát se neviditelnými, většina magie se zaěřuje na působení na minulost, aby se dosáhlo změn v současných situacích. Myšlenka magie vyvolávající neviditelnost byla zvlášť populární v době upalování čarodějnic, protože si nepřály, aby je bylo vidět, když se v noci scházely. Je to pravděpodobně také metafora pro astralní projekci.
catalog KRUH
Posvátné místo, v němž se provádí veškeré magické úkoly a rituály. Kruh obsahuje zvýšenou energii, poskytuje ochranu pro čarodějnici a je vytvářen a rušen její vlastní enrgií. Mnohé knihy o magii podrobně vysvětlují učení o činnostech v kruhu. Doporučují, aby si studenti pohanství toto učení pečlivě prostudovali.
catalog KRUH BYTÍ
V druidské fylozofii je makrokosmos i mikrokosmos rozdělen do tří kruhů existence. Vnitřní kruh je abred, střední gweynfyd a vnější ceugant. Vnitřní kruh je často představován magickým kruhem, v němž se provádějí magické úkony a rituály.
catalog KUŽEL ENERGIE
Rituál zvyšování a soustřeďování energie v kruhu jednotlivce nebo skupiny. Když energie dosáhne vrcholu, je uvolňována, aby vykonala svou práci. Tancování ve směru hodinových ručiček se zaříkáváním nebo zpěvem je nejběžnější metodou zvyšování kužele energie.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.