Únor 2007

Vodnice

27. února 2007 v 18:52 | Hanys |  Bylinky pro Samhain
catalog VODNICE [Brassica Rapa L.]
Rybs - Brassica rapa ssp. oleifera
Použité části: semeno a kořen
Bylinná léčba: Mast a placka z kořene vodnice se používají na omrzliny. Semena vodnice zastavují průjem, zahleněný kašel, kýchání, uvolní břišní oblast v důsledku narušní trávení. Užívá se 6 - 12 gramů v čaji nebo kapslích. Semena ředkvičky (Raphanus Sativus) mají podobné účinky. Říká se, že kořen vodnice zvyšuje odolnost těla vůči stresu a nemocem.
POZOR: Semena vodnice by neměli jíst slabí či zesláblí lidé.
Magická použití: O Samhainu je třeba vydlabat vodnici, dovnitř vložit zapálenou svíčku a postavil na okno - odvrátí od domu zlo a neštěstí.

Š

14. února 2007 v 12:26 | Hanys |  Slovníček pojmů a slov
catalog ŠAMAN
Slovo šaman pochází z mrtvého uralsko-altajského jazyka zvaného tunguzština. Jsou to kněží a medicimani starých kmenových společností na celém světě. Šamani (v ženském rodě šamanky) působili v každé známé kultuře a mnozí žijí ještě dnes. V řadě jazyků se původní slovo pro šamana překládá přibližně jako ,,poutníkk mezi světy". Zdá se, že v keltských zemích slovo šaman souvisí s hvězdnými, nebeskými nebo planetáními božstvy jako protiklad božstev země a jejích funkcí.

S

14. února 2007 v 12:13 | Hanys |  Slovníček pojmů a slov
catalog SABAT
Všech osm slunečních svátků pohanského roku. Slovo je odvozeno z řeckého slova SABATU, které znamená ,,odpočívat". Všechny sabaty začínají při západu slunce v předvečer dnů, které jsou pro ně určeny.
catalog SACRA
Název Irska používaný fénickými cestovateli ze 6. století.
catalog SAMHAIN [souín, souin, sevón]
Je to sabat oslavovaný 31. října, v den, jemuž dnes říkáme Halloween. Pro Kelty znamenal Samhain začátek zimy a byl také jejich Novým rokem. Je to den uctívání bohyně babice a umírajícího boha, který se znovu narodí o Yule. Samhain představoval také konec období sklizně.
catalog SAMHRADH
V keltské gaelštině znamená ,,léto", jedno z uznávaných keltských ročních období. Začíná o Beltaine.
catalog SASKÁ TRADICE
Germánská tradice vyznávaná lidmi ze Saska. Saská cesta má některé společné prvky s keltskými tradicemi včetně uctívání stromů. Invaze Sasů od jižní Anglie přenesla jejich pohanský vliv na britské Kelty.
catalog SCOURGE
Tento malý nástroj vyrobený z kůže nebo provazu a připomínající bič se v některých tradicích používá při rituálu bičování.
catalog SEANACHAI [šenakí]
Skotské a anglické slovo s výzanmem ,,vypravěč". Potulný seanachai byl nedílnou součástí společenské struktury Irska a velmi se zasloužil o dochování ústních stradic. Viz také ,,Syfarwydd".
catalog SEPT
Pojem volně označující klan nebo majetek klanu.
catalog SEVERSKÁ TRADICE
Pohanské tradice ze Skandinávie, také někdy nazývaná ,,nordická tradice". Patří k ní systém víry a zvyků prvních Vikingů a Laponců. Severští nájezdníci měli silný vliv na pohanské tradice Irska a Skotska.
catalog SHILLELAGH [šaleilí]
Magický nástroj, odpovídající v jiných tradicích holi. Tradičně se vyráví z trnkového dřeva.
catalog SITH A SIDHE [ší]
Též Daoine Sidhe a sidh. Tento název se používá jako obecný výraz pro všechny druhy bájných bytostí v Irsku a Skotsku. K obvyklým názvům pro ně patří Malí lidé, Maličcí lidé, Panstvo, Tuláci. Původní slovo ,,sidhe" znamená ,,mír" a keltským bytostem se někdy eufemisticky říká ,,Lidé míru".
catalog SKŘÍTEK
Nečlověčí pomocník čarodějnice. Zvířata jsou nejběžnějšími skřítky tohoto druhu. Odtud vyplývá obliba koček u čarodějnic. Mezi skřítky však patří také netělesní duchové, duchovní průvodci nebo živly. Rozhodnutí, zda si vyberete skřítka nebo ne, závisí jen na vás, ale musí být respektován vědomý výběr dané bytosti.
catalog STARÉ NÁBOŽENSTVÍ
Název pro pohanství, zvláště to, které se praktikovalo v Británii a Irsku.
catalog SVAZOVÁNÍ RUKOU
Pohanský sňatek tradičně uzavíraný na určité časové období nebo dokud láska trvá podle zvyku příslušné tradice. Bývá obnovován (sňatek který je na určité časové období), pokud se na tom dvojce dohodne. Ve staré irštině se pro svazování rukou používá výraz lanamnas a novomanželům se říká lanamnain.

R

12. února 2007 v 17:14 | Hanys |  Slovníček pojmů a slov
catalog RATH
Kulatá hlíněná pevnost, někdy obložená kameny. Tato stará místa, nacházející se ve všech keltských zemích, jsou zasvěcena bájným bytostem a dokonce ani dnes by je většina domorodých obyvatel nikdy nezničila. Když mělo velké mezinárodní letiště Shannon rozšiřovat ranveje, původní plány počítaly s demolicí sousedící pevnosti. Zaměstnanci však dali výpověď, protože odmítali narušovat posvátné místo, což nebylo nic bezvýznamného v zemi s třiceti procenty nezaměstnaných. Představitelé letiště nemohli bojovat se starou vírou, a proto změnili své plány.
catalog REINKARNACE
Základní dogma pohanství. Víra, že duše lidských bytostí se po smrti vracejí do zemské roviny v jiném těle, nebo dokonce v jiné živé formě. Keltské pohanství obsahuje část této víry bez myšlenek karmy (božské spravedlivosti), působících ve většině ostatních kultur.
catalog RITUÁL
Systematický, formální nebo neformální předepsaný soubor obřadů, jehož cílem je dosáhnout trvalé změny v životě a duši účastníka.
catalog RITUÁLNÍ NÁSTROJE
Obecný název pro magické nebo rituální nástroje čarodějnice a mága, nazývané také kabalistickým názvem ,,základní nástroje"
catalog RITUÁL VSTUPU DO DOSPĚLOSTI
Pohanští chlapci jsou považováni za duchovně dospělé ve třinácti letech a dívky v době první menstruace. Společně s jinými pohany oslavují svou novou zralost prostřednictvím rituálů a oslav a smějí se již zúčastnit činnosti covenu (skupiny pohanů). Je to také doba, kdy dostávají jako dárek magické nástroje, nebo si je smějí sami vybrat.

P

12. února 2007 v 14:39 | Hanys |  Slovníček pojmů a slov
catalog PANNA
Nejmladší aspekt Trojné bohyně. Je představována přibývajícím Měsícem. Její barvy jsou bílá a modrá a jejímy sabaty jsou Imblog a Ostara.
catalog PANTEISMUS
Víra v mnoho božstev, které jsou ve skutečnosti jedním, protože jde pouze o všechny aspekty jediného tvořivého životního zdroje. Keltské pohanství je panteistické.
catalog PANTEON
Hlavní božstva v každém naboženském systému, která vytvářejí ,,celé" božstvo čili úplný zdroj síly.
catalog PENTAGRAM
Pěticípá hvězda symbolizující západní pohanství. Je to starý symbol s mnoha významy. Vždy bývá postaven s vrcholem vzhůru. Může představovat čtyři živly s pátým prvkem duchem nebo to má být člověk s roztaženými končetinami, představující mysl nad hmotou. Lze ho také chápat jako tvořivý princip nad vším tvořením. Někdy je hvězda v kruhu a potom se správně nazývá pentakl. Satanské kulty často používají pentagram, ale obracejí jej, aby symbolizoval hmotu nad duchem, podobně to dělají s křesťanským křížem.
catalog PENTAKL
Pentagram obklopený kruhem a vyrytý na kolečku ze dřeva nebo jiném přírodním předmětu. Pentakl používá v některých covenech (skupina pohanů) jako reprezentace prvků země a je také nazýván ,,disk" nebo ,,štít". Může být a často bývá ozdoben dalšími rytinami, významnými pro jednotlivou čarodějnici nebo skupinu, jíž patří.
catalog PIKTOVÉ
Malí lidé tmavé pleti, kteří přišli do Skotska a severního Irska před rokem 2000 př. n. l. Jejich umění a kovářství se poté stalo základem řemesel Keltů.
catalog POBEL VEAN
Cornwallský název pro bájný lid. Tato slova znamenají ,,malí lidé".
catalog PODVĚDOMÁ MYSL
Část mysli, která funguje pod úrovní, k níž máme přístup za normálního bdělého stavu. V této oblasti jsou uloženy symbolické vědomosti, sny a nejmenší podrobnosti každého zážitku, který člověk prožil. Někdy se nazývá ,,supervědomou myslí".
catalog PODZIMNÍ ROVNODENNOST
Viz ,,Mabon".
catalog POHAN
Obecný název pro někoho, kdo se věnuje náboženství země a přírody.
catalog POHANSKÉ PRAVIDLO (REDE)
Je to základní princip čaroděnictví - ,,Dělej, co si přeješ, pokud to nikomu neublíží". Rede zakazuje pohanům, aby ubližovali živým bytostem nebo narušovali něčí svobodnou vůli. Není známo, kdy přesně se toto pravidlo stalo součástí pohanství. Viz také ,,Zákon trojnásobku" a ,,Zákon odpovědnosti".
catalog POHŘEBNÍ HOSTINA
Ryze irský rituál Přechodu do jiného světa, ještě užívaný mezi Iry bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Má se za to, že vznikl ze starého irského obřadu zvaného FELD CRO-LIGHE, ,,hostina u smrtelného lože". Viz také ,,Rituál přechodu do jiného světa".
catalog POLARITA
Polarita vyjadřuje, že všechno má v sobě dvě stránky nebo dvě síly, které nejsou zcela odděleny. Například z našich bohů můžeme načerpat sílu pro dobro i zlo, protože tyto odlišné síly nejsou obsaženy ve dvou oddělených entitách, ale jenom v jedné.
catalog POLYTEISMUS
Víra v existenci mnoha různých božstev, z nichž každé má své panství a zájmy a nemusí mít mezi sebou žádný duchovní nebo rodinný vztah. Pohanství je často nesprávně charakterizováno jako polyteické. Jenže polyteismus na rozdíl od většiny pohanů nauznává jediný zdroj nebo sílu tvoření.
catalog POZEMSKÁ ROVINA
Metafora používaní pro normální bdělé vědomí nebo pro běžný, pozemský svět, v němž žijeme
catalog PRVKY
O čtyřech alchymických prvcích se kdysi předpokládalo, že vytvářejí celý vesmír. Jsou to země, vzduch, oheň a voda plus pátý prvek čistého ducha v nich a mimo ně. Pohanská tradice má pro každý z nich vlastní světovou stranu, nástroje a symboly.
catalog PŘITAHOVÁNÍ MĚSÍCE
Starý pohanský rituál vykonávaný o esabatech, aby se přitáhly síly úplňku v jeho aspektu velké bohyně matky do těla čarodějnice. Esabaty a sabaty mohou existovat součastně, ale takové konjunkce jsou vzácné.
catalog PŘITAHOVÁNÍ SLUNCE
Toto je méně známy a méně používaný doprovodný rituál ,,Přitahování Měsíce", v němž je podstata boha slunce vtahována do těla čaroděje.
Moje zamyšlení a názory na gothic vs. ostatní spoluobčané

3. února 2007 v 22:09 | Hanys |  Gothic
Když jsem se tak ptal pár lidí, co vidí pod pojmem gothic, dost z nich si vzpomělo na gotický sloh, ale jakmile jsem se zeptal, co si myslí o lidech, kteří jsou gothici, tak jsem se dověděl spoustu omylů, které mezi lidmi panují. Podle mnoha lidí jsou goths lidi kteří si neváží života a pokouší se o sebevraždy formami sebepoškozování, oběšení, předávkováním prášky nebo lehání si pod vlak atd., goths jsou podle nich lidi, kteří jsou pořád v depresi a že jsou posedlí smrtí a hřbitovy a že všichni goths jsou vyznavači ďábla nebo satana.
Tak to vezmem pěkně po jednom od začátku.Takže hned to první ,,goths si neváží života". Tak tohle, jak všichni víme, je naprostá pitomost a nevím, kde na to přišli. Právěže goths si váží života, ale váží si i smrti. Goths jsou jednoduše řečeno prostě dál než ,,normální" lidé, protože většinou vnímají smrt i z jiné stránky než jak ji vidí běžní lidé. Goths nevidí smrt jako něco čeho by jsme se měli bát, ale vidí ji jak něco, co je součástí života. Smrt by neměla být strašák , ale smrt by měla být něco co patří k životu a nikomu se nevyhne a měl by ji takhle brát každý.
Nevím, ale já neznám nikoho, kdo je goth a pokouší se o sebevraždu. Vím, že se s gothama hodně spojuje pojem sebepoškozování i když to není zas tak úplně pravda. Většina goths jsou naprosto normální lidé, kteří jen žijí jiným životem, ale většina se o sebevraždy nepokoušejí a netouží po smrti. Je sice pravda, že třeba chodí rádi na hřbitovy po setmění, ale to neznamená, že by toužili po smrti nebo, že by jí byli posedli. A když se mluví o těch hřbitovech, tak většina lidí prostě nedokáže pochopit jednu zásadní věc. Všichni se bojí hřbitovů, protože se tam pohřbívají mrtví a že by tam byl nějaký duch. ,,Bu bu bu". Já ale nevím, čeho by se měli bát, vždyť mrtví nám nic neudělají. Goti tam přece nechodí jako nějací vandalové, kteří tam jdou s účelem krást a ničit.
Nejsou pořád v depresi! Pokud si někdo myslí, že ano, tak to není úplně pravda. Neříkám, že goths depresemi netrpí, ale většina z nich jimi netrpí o nic víc než ostatní. Ale i naopak. Goths může mít časté deprese, které mohou trvat celé dny i týdny, ale řekněte mi, že i ostatní lidé netrpí častými nebo dlouhodobými depresemi obzvlášť v této uspěchané době. Jinak ještě taková malinká vsuvka, co to vůbec deprese je (pojem deprese v daném tématu znamená: stav skleslosti nebo také pocit sklíčenosti). Tato deprese je prý ale jen za depresi chybně považována, ale per se. Něco o té ,,pravé"depresi si můžete přečíst tady. Ale tato věc je stejně sporná jako ta, že goths jsou pořád v depresích. Znám spoustu gothů, kteří deprese nemají skoro vůbec a jsou to opravdu šťastní lidé, kteří si umí užívat života plnými doušky.
Všichni goths nejsou satanisti. Popravdě satanistů mezi goths je docela málo. Většina gothiků jsou buď ateisté (bez víry), křesťané nebo také hodně z nich vyznává přírodní náboženství. Ale myslím si, že nezáleží na víře, ale na člověku.
Doufám, že to pomůže některým lidem pochopit gothiky a některým na ně změnit názor. Píšu to jako moje zamyšlení a čistě můj názor a to co jsem zde napsal, tak za tím si stojím. Připomínky pište do komentářů. Doufám, že na tento článek nebudou špatné ohlasy. A prosím všechny, aby si tento článek bez mého svolení NEKOPÍROVALI!!! na své blogy či jiné stránky, kopírovat můžete pouze pro vlastní potřebu. Tímto vám chci poděkovat za pochopení a předem děkuji za možné budoucí komentáře.