Červen 2007

Rytí run

22. června 2007 v 21:42 | Hanys |  Runy
Kdysi dávno jsem našel tento návod na výrobu magických run. Už si nepamatuji odkud jsem ho stáhl, takže majitel se může přihlásit. Nepřepisuji ho, protože lépe bych ho asi nenapsal a myslím si, že je docela dobrý.
catalog MAGICKÉ RUNY
Magické runy budete možná používat možná častěji než zápis. A nebo taky ne. Každopádně seveřané používali runy k magii více než k samotnému záznamu textu. Rytí run pro magické účely se skládá z více částí. A teď si proberem postupně obě části postupu.
catalog RYTÍ RUN
Runy se většinou ryjí do kamene, ale samozřejmě to není podmínka. Můžete je třeba rýt i do cílového předmětu. Když jste si vybrali runu, vezměte si nástroj, kterým ji vyryjete. Třeba dláto nebo můžete použít i pilník. Runu si rozvrhněte, můžete ji třeba i načrtnout lehce tužkou a pak ji postupně prohlubovanými a rozšiřovanými tahy vyryjte. Magická runa by měla být vždy vyryta, neměla by se psát! Když máte runu vyrytou, přistupte k barvení.
P.S.: Jako další disciplína se někdy užívá čtení run, které se ale kryje s rytím, protože pokud neumíte runy číst, většinou je neumíte ani psát.
catalog BARVENÍ RUN
Nyní je čas na barvení. To runám posiluje magickou moc. Zpravidla se provádí krví autora, nikoli cíle nebo uživatele. U mužů ji získáte poraněním, u žen menstruací (nebo když nechcete čekat, tak také poraněním). Krví obtáhněte runu a snažte se, aby krev natekla do rýhy, ne aby zůstala kolem. Můžete namítnout, že krev se dá nahradit červenou barvou a vy si nechcete přivodit otravu krve atd.- pokud jste tedy takoví zbabělci, vězte, že červená barva není tou pravou, nejlepší je modrá- krev totiž nezastupuje červené barvivo. A modrá je barvou Ódina, toho, kdo přinesl runy lidstvu, takže je vhodné věnovat runy jemu použitím jeho barvy. Odstíny barev by měly být spíše tmavé. A mimochodem- červená barva patří Thorovi, takže pokud chováte k Thorovi nějaké zvláštní sympatie, můžete použít jeho barvu.
catalog OVĚŘENÍ
Pokud jsou runy vytesány/vyryty, měli byste si je ověřit, aby nedošlo k omylu a nevyslali na svět něco nebezpečné nebo nefunkční. Po ověření run už víte, že je můžete zprovoznit.
catalog OBĚTOVÁNÍ
Oběť runy posvětí a posílí. Oběť provádět nemusíte, jako oběť se někdy považuje i krev, kterou runy barvíte.
catalog ODESLÁNÍ
Odeslání se praktikuje, nechcete-li, aby runy působily na místě, kde jsou vyryty, ale někde jinde. V tom případě je nutné se velmi pečlivě a silně soustředit na cíl, kde mají runy působit a přitom žádat Bohy o přízeň a vyslyšení.
catalog ZNIČENÍ
Ač může tento výraz evokovat destruktivní kouzla, jde jen o zrušení vlivu run. Pokud už odeslané runy splnily svůj cíl, pak je můžete zničit tím, že Bohy požádáte o konec jejich pomoci a poděkujete jim (můžete použít i nějakou oběť). Dále znehodnoťte vyryté runy, které jste odeslali- tím symbolicky zrušíte jejich účinek.
catalog ZÁZNAM
Záznam textu je jednoduchý- zjistěte si, jaká runa zastupuje jaké písmeno latinky a pak runy vyryjte jako magické. Barvení není nutné, ale pokud chcete barvit pro zvýraznění, použijte jakou barvu chcete, ale opět ne moc křiklavou. Runy ani nemusíte rýt, klidně je můžete používat jako šifru a psát si s nimi na papír psaníčka (psát třeba ve škole tajné zprávy dlátem na balvan by asinebylo moc pohodlné a nenápadné). Prostě, pokud nepoužíváte runy k magii, je jejich psaní podstatně volnější.
.
Návod na výrobu run ze dřeva naleznete ZDE!

Runy

22. června 2007 v 20:51 | Hanys |  Runy
Runy byly magickým písmem, používaným převážně Germány a Vikingy. Runová abeceda se původně zkládala ze 24 symbolů tzv. futharku (název futhark vznikl díky prvním šesti symbolům na začátku runové abecedy). Časem se ovšem počet symbolů měnil podle původu svých uživatelů. Proto se rozlišují tři hlavní varianty runové abecedy : PŮVODNÍ-nejstarší - podoba se odborně jmenuje GERMÁNSKÝ FUTHARK PROSTÝ, skládá se z 24 symbolů, každý z nich má pojmenování. Asi okolo roku 800 po Kristu, se objevily další dvě varianty a to v anglosaské Anglii a ve vikingské Skandinávii. ANGLOSASKÉ PÍSMO zvyšuje počet znaků nejprve na 28 a pak na 33. Naopak ve VIKINGSKÉM PÍSMU došlo k redukci na 16 symbolů. Vznik obou variant se přisuzuje vlivům změn v jednotlivých oblastech, existují však důkazy, že původní písmo o 24 znacích bylo pořád používáno k magickým účelům. Runy se ryly do dřeva, kosti, kovu, kamene a nikdy se nepsaly ikoustem a perem. Runové symboly a nápisy nacházíme na zbraních, ozdobách, amuletech, nástrojích, na kamenných památnících a skalních stěnách.
Runové abecedy jsou známy jako futhorky nebo futharky. Názvy jsou, podobně jako názvy ostatních abeced, vytvořeny z několika prvních písmen (latinské A,B,C,D, řecká alfabeta atd.) Runová abeceda je tedy nazvána podle zvukových podob prvních písmen F U, Th, A, R, K v pozdějších podobách F, U Th, O, R, K. Jako u každého písma prošla v průběhu staletí původní podoba nejrůznějšími změnami
Germáni pokládali runy za něco tajemného, byly to pro ně značky ze světa bohů a nadpřirozených sil. Rytí run tedy znamenalo něco jako zaklínání, proto tedy šlo o krátké nápisy, které měly dát různým věcem nadpřirozenou sílu. Toto tajné písmo sloužilo k utajení magických kouzel a zaříkání, nepsali se jimi žádné sáho dlouhé příběhy. Nejdelší nápis psaný runovou abecedou se nachází na vysokém kameni v Röku ve Švédsku a čítá 770 znaků. Takové delší nápisy se psaly z leva doprava a pak se směr psaní střídal řádek po řádku, jak když se oře pole, nebo se psaly spirálovitě do kruhu.